Tygodnik Powszechny

strona do druku
16 marca 2003
2. NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO

"Przemienił się"

   Nie czekajmy na cud, który nas przemieni. Nas - poszczególnego człowieka, nas - nasz naród, nas - ludzkość całą.  Trzeba się samemu przemienić. A w tym celu trzeba podjąć pracę nad sobą. Świadomi swoich słabości, swojej niedojrzałości, a równocześnie świadomi swoich szans, swoich możliwości, swoich talentów. Pracować mądrze, wytrwale, długofalowo.
   Tylko wtedy stworzymy nowy świat w sobie samym, w naszym narodzie, w całej ludzkości.

KS. M.M.