Tygodnik Powszechny

strona do druku
18 maja 2003
5. NIEDZIELA WIELKANOCNA

"Krzew winny"

    Im większa władza, im większa godność, tym bardziej człowiek musi zapominać o sobie, a myśleć o tych, których mu powierzono.
    Im większa władza, im większa godność, tym bardziej obowiązuje człowieka troska, staranie i odpowiedzialność za tych, którzy są od niego zależni.
    Każdy ma jakąś władzę, każdy ma jakąś godność. Każdy ma ludzi, za których odpowiada, nad którymi czuwa, o których powinien się modlić.

KS. M.M.