Tygodnik Powszechny

strona do druku
9 listopada 2003
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

"Powypędzał wszystkich ze świątyni"

     My na to świętujemy z Jezusem Eucharystię, na to słuchamy Jego nauk, abyśmy stawali się miłosierni. Bo jeżeli jesteśmy nielitościwi, to nie świętujemy naprawdę Eucharystii ani nie słuchamy naprawdę Jego nauk. I właściwie nic z tego, co czynimy, nie rozumiemy.

KS. M.M.