Tygodnik Powszechny

strona do druku
11 stycznia 2004
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

"Zostać ochrzczony"

     Zostałeś ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa. W imię nowej religii, która głosi, że jedyny kontakt, zbliżenie, związek, nawet zjednoczenie z Bogiem możesz przeżyć, osiągnąć tylko "w duchu i w prawdzie". To znaczy przez twoją mądrość, wolność, miłość, pokój i przebaczenie, czyli przez pełne twoje człowieczeństwo.
     Byleś tylko był o tym do głębi przekonany, tego chciał i do tego dążył nieustannie.

KS. M.M.