Tygodnik Powszechny

strona do druku
21 marca 2004
4. NIEDZIELA PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO

"Ojciec syna marnotrawnego"

     My, katolicy, mamy kompleks syna niemarnotrawnego. On miał pretensje do ojca, że przyjął syna, który zmarnował cały swój majątek, że wyprawił ucztę na cześć jego powrotu. A my, katolicy, chcielibyśmy zawłaszczyć sobie Boga, zagarnąć całą Jego miłość. Nie bardzo chcemy przyjąć fakt, że Bóg kocha również niekatolików. Nie tylko chrześcijan innych wyznań, ale ludzi innych religii, nawet i niewierzących. Uważamy, że my, katolicy, powinniśmy być jedyni w Jego sercu. 
     A tymczasem Bóg jest Miłością. Dostają się do Niego wszyscy ci, którzy kochają, bez względu na to, czy są ochrzczeni w Kościele katolickim, czy nie.

KS. M.M.