Biblioteka
ŻYCIE JEZUSA W ROKU LITURGICZNYM


 

ŻYCIE JEZUSA W ROKU LITURGICZNYM

 

(Na podstawie książek: „Matka Jezusa”, „Jezus”, „Chrystus”)


 


ADWENT

 

ZWIASTOWANIE

 

 

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

 

GDY SIĘ NARODZIŁ JEZUS


OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI


TRZEJ KRÓLOWIE


UCIECZKA DO EGIPTU


DZIECIŃSTWO JEZUSA

 

CHRZEST JEZUSA (1)

 

CHRZEST JEZUSA (2)

 

CHRZEST JEZUSA (3)

 

CHRZEST JEZUSA (4)
 

 

OKRES ZWYKŁY

 

POWOŁANIE PIERWSZYCH UCZNIÓW (1)

 

POWOŁANIE PIERWSZYCH UCZNIÓW (2)


CUD W KANIE GALILEJSKIEJ (1)

CUD W KANIE GALILEJSKIEJ (2)

 

 

 OKRES WIELKIEGO POSTU

 

 KUSZENIE JEZUSA (1)

 

  KUSZENIE JEZUSA (2)

 

POCZĄTEK NAUCZANIA W KAFARNAUM

 

ZAMACH NA ŻYCIE JEZUSA W NAZARECIE

 

WYPĘDZENIE KUPCÓW ZE ŚWIĄTYNI

 

 JAWNOGRZESZNICA (1)

 

 JAWNOGRZESZNICA (2)


 PRÓBA UKAMIENOWANIA JEZUSA

 

 WSKRZESZENIE ŁAZARZA (1)

 

WSKRZESZENIE ŁAZARZA (2)

 

WYROK SANHEDRYNU

 

 UCZTA W BETANII


 
NIEDZIELA PALMOWA
 

 

 CZWARTEK PRZED POŁUDNIEM

 

CZWARTEK WIECZOREM

 

NOC Z CZWARTKU NA PIĄTEK
POJMANIE

 PRZED ANNASZEM I KAJFASZEM

CIEMNICA

 

PIĄTEK

PRZED SANHEDRYNEM

PRZED PIŁATEM

GOLGOTA

 

ZDJĘCIE Z KRZYŻA

 

Z PIĄTKU NA SOBOTĘ

 

Z SOBOTY NA NIEDZIELĘ

 

 

OKRES WIELKANOCNY

 

ZMARTWYCHWSTANIE

 

 EMAUS

 

PIOTR

 

W WIECZERNIKU

 

TOMASZ

W GALILEI


WNIEBOWSTĄPIENIE

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO