Biblioteka
BAZIE - CATKINS

  

SPIS TREŚCI

przy stole wielkanocnym - at the Easter table

Nasza tęsknota - Our .longing 

palmy w rękach naszych - the palms in our hands


wołamy: "Hosanna - we are calling: “Hosanna

czas zdrady - betrayal time

był wierny - He was faithful

Tajemnica śmierci - Mystery of death

Zwycięstwo pokonanych - Victory of the defeated

Jezus cierpiący - suffering Jesus

Kto wołał - Who was yelling

zamienić koronę - trade your crown

Jego życie - His life

do takiego Króla - such King

zupełnie inaczej - utterly different way

strzęp ludzki - Wrack of a man

Może polegniesz - Perhaps you will fall

gdy pada deszcz - When it’s raining

Musiał zmartwychwstać - He had to rise from the dead

Być chrześcijaninem - To be a Christian

To my wracamy - This is us, returning

Zmartwychwstały przyjdzie - the Risen one will come

Przyszedł - He’s come

Nie chcieli Go - They didn’t want Him

Może - Maybe

 jeden z najpiękniejszych - one of the most beautiful

ku wieczorowi - coming up on evening

Nie tylko - not only

Przemień się - Transform yourself

Tak patrzymy - And so we watch

Płyną lata - Years go by

nasze spotkania - our gatherings

Gdy byłeś dzieckiem - When you were a child

o swojej śmierci - about your death

ostatni raz - for the last time

już cię pogrzebano - you’ve been already buried

wciąż umierać - die repeatedly

trochę zmartwychwstałeś - risen at least a bit

Wskrześ mnie - Revive me

Co roku - Each year 

musiał odejść - had to leave

Święta dogasają - Holydays are fading away

trochę wniebowzięci - a bit taken-to-heaven

do nieba - to heaven

pokój łąk - peace of meadows