Biblioteka
BITS OF LOVE - OKRUCHY MIŁOŚCI


 

BITS OF LOVE - OKRUCHY MIŁOŚCI

TO GIVE - DAWAĆ

HOW TO TALK ABOUT LOVE - JAK MÓWIĆ O MIŁOŚCI

HOW MUCH LOVE IS THERE WITHIN YOU - ILE MIŁOŚCI W TOBIE

DO YOU LOVE? - CZY KOCHASZ?

Do still believe in love? - Wierzysz jeszcze w miłość?

When there's so much of you - Gdy cię dużo

How to love - Jak kochać

You have to say - Trzeba mówić

Without trust - Bez zaufania

It won't help - Nie pomoże

To yourself - Dla siebie

Every person - Każdy człowiek

Migratory birds - Ptaki przelotne

Martha's path - Droga Marty