REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku14 grudnia 2008
3. NIEDZIELA ADWENTU

Głos na pustyni

     Znaleźć swoje miejsce w szeregu. Dorosnąć do tego miejsca. Zaangażować się w nie całym sercem, wszystkimi siłami, ażeby sprostać zadaniom, które to miejsce wymaga. To znaczy zachować swoją godność.