REFLEKSJE NIEDZIELNE

strona do druku15 marca 2009
3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Nie róbcie ze świątyni targowiska

     Bywa, że na Zachodzie sprzedaje się kościoły. Przemienia się je na magazyny albo muzea. Wytłumaczenie – ludzie nie przychodzą do kościoła. A zresztą, nie ma kto sprawować sakramentów, bo księży brak.
     Równocześnie na Zachodzie rośnie ilość szpitali psychiatrycznych i więzień.
     Bo człowiek bez Boga jest nieporozumieniem. Człowiek tylko w jedności z Nim jest sensowny, uzyskuje pełny wymiar swojego człowieczeństwa.
     A kościół powinniśmy traktować jako nasz symbol. Jako miejsce naszego szczególnego zjednoczenia się z Bogiem. Które mamy wprowadzać w życie codzienne.
     Wtedy nie będziemy zamykać naszych kościołów, sprzedawać ich ani ich burzyć.