PRZEMIENIŁ  SIĘ                                       

   Nie czekajmy na                                                  
   cud, który nas przemieni. Nas
   - poszczególnego człowieka, nas
   - nasz naród, nas
   - całą ludzkość.

   Trzeba się samemu
   przemienić. Świadomy swoich
   słabości, swojej niedojrzałości, a
   równocześnie świadomy swoich
   szans, swoich
   możliwości, swoich
   talentów, trzeba podjąć
   pracę nad sobą. Pracować
   mądrze, wytrwale, długofalowo.

   Tylko wtedy stworzymy nowy
   świat w sobie samych, w
   naszym narodzie, w
   całej ludzkości.