Przychodź do kościoła na chwilę przed Mszą.
Kiedy jeszcze światła się nie świecą,
organy nie grają,
ludzie nie śpiewają - panuje oczekiwanie.
Na coś, co się ma stać.
W czym my będziemy uczestniczyli. (...)

Przy wejściu kropielnica.
Ręką zamaczaną w poświęconej wodzie
wykonaj znak krzyża.
Zostaw przy bramie kościelnej swoje życie codzienne,
a ty wejdź
w nową, w inną, w niecodzienną Rzeczywistość.
W niej będzie prawie wszystko inaczej.