Nieznany Bóg

 

 

 

     w cieniu

     Sukiennic

     o ważnych

     sprawach