GDY BĘDZIEMY WRACALI DO DOMU


Jak myśleć o niebie.
Jak określić to, co przekracza możliwości naszego myślenia.
Jak stworzyć analogię, choćby najdalszą.
Jak znaleźć słowo najświętsze i najbardziej ludzkie.
Jezus nam takie słowo poddał: dom. Niebo jest domem.
Mieczysław Maliński, "W domu Ojca" (fragment)

Najtrudniej pisać o rzeczach najprostszych. 
Autor niniejszych rozważań wielokrotnie już udowadniał, 
że posiadł tę umiejętność. Na publikację, wydaną z okazji
jubileuszu sześćdziesięciolecia kapłaństwa, składa się blisko 
dwieście tekstów księdza Mieczysława Malińskiego,
napisanych w różnych okresach życia. Wspólną cechą 
tych refleksji - czasem zaskakujących, czasem 
wzruszających - jest to, że w niewielkiej formie 
zawierają wielkie treści.