"PSALMY CODZIENNE" - II WYDANIE

 

 To pierwsza tego typu książeczka 
 w twórczości ks. Malińskiego. 
   
 Psalmy - forma literacka stojąca 
 na pograniczu poezji i prozy, 
 modlitwy i rozważania, wołania i śpiewu, 
 spraw ludzkich, a właściwie Boskich. 
   
 Książka na pozór inna, a naprawdę 
 podobna do Czekania na modlitwę 
 
czy Przewodnika po samotności. 
   
 
Uczy mądrości i zachwytu.