7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH

 

 Jeżeli istotą Dekalogu jest przykazanie miłości, istotą grzechu jest brak miłości. A ten brak miłości ujawnia się wyrządzaniem krzywdy sobie, drugiemu człowiekowi, światu. A to jest niczym innym, jak drogą na skróty do szczęścia wymyślonego przez nasz egoizm. To więc nieuporządkowana miłość samego siebie.
 W poszukiwaniu grzechów możemy zapytać, czy nie ma w nas jakiegoś źródła zła, z którego biorą początek nasze grzechy.
 I tutaj napotykamy na siedem takich źródeł.

 

 

 

Wydawnictwo ANGEL 
www.wydawnictwoangel.pl