OSTATNIE REKOLEKCJE

    

     Książeczka zawiera trzy ostatnie nauki rekolekcyjne ks. M. M. z lat, kiedy stan zdrowia nie pozwalał mu już na głoszenie parodniowych rekolekcji i musiał ograniczyć się do jednej nauki.

     Przesłaniem tych tekstów jest to, co zawsze leżało najbardziej ks. Malińskiemu na sercu: żeby uczestnicy rekolekcji na nowo poczuli swoją więź z Bogiem i ożywili w sobie podstawowy nakaz Boży – miłość.

     Żeby każdy z nas pamiętał, że

     „Niebo jest Królestwem Miłości – jest Bogiem, który jest miłością.

      Tyle tam się ze mnie dostanie, ile jest miłością”.

 

 

 

 

Wydawnictwo ANGEL 
www.wydawnictwoangel.pl