"Wychować dziecko, wychować siebie"
   Kolejna książka ks. M.Malińskiego z serii "Odkrywanie świata".
   Problemy wychowawcze to temat odwieczny. Ale wciąż trzeba szukać nowych rozwiązań, nowego spojrzenia na stare i współczesne sprawy związane z dorastaniem naszych dzieci, z wprowadzaniem ich w dojrzałość, samodzielność.
   Tę pomoc można uzyskać, biorąc do ręki książkę ks. M.Malińskiego pod znamiennym tytułem, który zwraca uwagę na istotę wychowywania dziecka, jaką stanowi prawda, że nie da się ukazywać drugiemu człowiekowi drogi rozwoju osobowego, nie idąc samemu tą drogą.