Biblioteka
BAZIE - CATKINS
strona 27

BAZIE

Strona 27

Nie tylko do apostołów
przyszedł Jezus po
swoim zmartwychwstaniu
Nie tylko na ich
wierze Mu zależało
Jemu zależy również na twojej
wierze i w chwili
kiedy może
najmniej się będziesz
tego spodziewać
zobaczysz Go
w całej prawdzie Może jako
Obecnego Może jako
Sprawiedliwość Może jako
Dobroć Może jako
Mądrość Może jako
Miłość
Przyjdzie ażebyś
uwierzył ażeby
ci przynieść pokój ażeby
nabrały sensu twoje
codzienne krzątania twoja
praca twój
odpoczynek twoje
cierpienie twoja
śmierć

CATKINS

Page 27

After His resurrection
Jesus came not only
to His apostles
He cared
not only about their faith
He also cares about your
faith and in the moment
when you
expect it
the least
you will see Him
entirely n truth  May be as
the Present One  Maybe as
Justice  Maybe as
Kindness  Maybe as Wisdom  Maybe as
Love.

He will come to
make you believe and to
bring you peace so that
you could see sense in your
everyday business your
work your
rest your
suffering your
death

strona: ...[25]  [26]  [27]  [28]  [29]  ...