Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY A (2016/2017)
strona 21CZWARTEK

Ewangelia:                                                                                   Łk 7
Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy w królestwie Bożym większy jest niż on.

Rozważanie:
Po co Pan Bóg zawiadomił pasterzy betlejemskich o narodzeniu swojego Syna? Czy te proste żydowskie pastuchy były w stanie pojąć tajemnicę wcielenia Syna Bożego? Po co Pan Bóg zawiadomił trzech Magów o narodzeniu swojego Syna? Czy ci, nawet mędrcy, ale przecież poganie, byli w stanie zrozumieć tajemnicę wcielenia Bożego? Po co mówić o tym dzieciom, prostym ludziom, mieszkańcom buszu? Po co było mówić o tym starożytnym Grekom, Rzymianom, Frankom, Germanom, Słowianom? Po co mówić o tym nam, tobie i mnie? Czy jesteśmy w stanie – czy jesteś w stanie pojąć tajemnicę wcielenia Słowa Bożego?

Psalm:                                                                                           Ps 30
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko chwilę,
a łaska Jego przez całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną,
Panie, bądź moją pomocą.
 

 

strona: ...[19]  [20]  [21]  [22]  [23]  ...