Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY A (2016/2017)
strona 42



ŚRODA

4 stycznia

Ewangelia:                                                                           J 1
Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: "Czego szukacie?" Oni powiedzieli do Niego: "Rabbi (to znaczy: Nauczycielu), gdzie mieszkasz?"
Odpowiedział im: "Chodźcie, a zobaczycie".
Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.

Rozważanie:
Jest noc, kiedy wilk podaje łapę; lisy jedzą z ręki, tygrysy łaszą się jak koty; lwy nadstawiają karki do czochrania; węże oczy mrużą, skorpiony się uśmiechają; kury przestają gdakać. Nawet małpa z naprzeciwka mówi ludzkim głosem.
Ale choć jutro cud się skończy i wszystko wróci do normalnego trybu życia, nie zapomnij, że cud jest możliwy i ludzie mogą być ludźmi - że ty możesz być człowiekiem.

Psalm:                                                                     Ps 98
Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje,
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie,
góry niech razem wołają z radości.
W obliczu Pana, który nadchodzi,
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i ludy według słuszności.

 

strona: ...[40]  [41]  [42]  [43]  [44]  ...