Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY A (2016/2017)
strona 224SOBOTA

Ewangelia:         Mt 8
Jezus rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz – w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Rozważanie:
Ale nade wszystko pilnuj swoich intencji. Ale nade wszystko pilnuj motywacji swoich czynów – tego: po co, z jakiego powodu ja to robię, tego się podejmuję.
Ale nade wszystko pilnuj motywacji swoich czynów. Tu rozstrzyga się twoja wielkość i twoja podłość, twoje człowieczeństwo, twoje chrześcijaństwo.

Psalm:          Łk 1
Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.

 

strona: ...[222]  [223]  [224]  [225]  [226]  ...