Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 9


                    
SOBOTA 

Izajasz:                                                                                            Iz 30
Nie będziesz gorzko płakał. Rychło Bóg okaże ci  łaskę  na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci.

Ewangelia:                                                                                        Mt 9
A widząc tłumy  ludzi,  litował  się  nad  nimi,  bo  byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza.

Rozważanie: 
Czekamy, żeby w nas prawdziwie zaistniał. Żeby się  w  nas rozprzestrzenił, żeby nas 
napełnił Jego pokój, mądrość, wolność, odwaga, wspaniałomyślność. Abyśmy się stopili z Nim, złączyli, zjednoczyli. Wtedy śmierć nie będzie groźna. Nawet nie będzie zaskoczeniem. Tylko - jak Pismo Święte mówi - przejściem.

Poezja:
nie zatrzymuj mnie tutaj bo po co
wszystkie miejsca już dawno sprzedane
nie chcę stać pod progami wśród nocy
i spod progów odchodzić co rano 

raczej prowadź zaprzęgiem przez ciemność
w Twoje Progi przytulne przywołaj
Ty co palisz z litości nade mną
jakąś gwiazdę, jakiegoś anioła 
                                                                          J. Okoń, ***


 

strona: ...[7]  [8]  [9]  [10]  [11]  ...