Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 14
CZWARTEK                         


Izajasz:                                                                                 Iz 41

     Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę, mówiąc  ci:  Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą,
 

Ewangelia:                                                                           Mt 11

     "Królestwo niebieskie doznaje gwałtu  i  ludzie  gwałtowni zdobywają je",
 

Rozważanie:

     Jest tylko jedno przykazanie. A właściwie nie przykazanie, ale nawoływanie: Chcesz być człowiekiem? To kochaj. A wszystkie dziesięć przykazań to są rady, jak iść, aby nie oderwać się od Tego, który jest Miłością, ani na moment.
 

Poezja:

Uchroń od zła i nienawiści,

 Niech się odwet nasz nie ziści.

Na przebaczenie im przeczyste

       Wlej w nas moc, Chryste!
                                     J. Romocki, Modlitwa Bonawentury


 

strona: ...[12]  [13]  [14]  [15]  [16]  ...