Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 17
3. NIEDZIELA ADWENTU
 


Izajasz:                                                                                              Iz 61
Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się  w  Bogu moim. Bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości.  

Paweł:                                                                                               1 Tes
Zawsze się radujcie. Nieustannie  się  módlcie.  W  każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża.

Ewangelia:                                                                                        J 1 
"Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie".

Rozważanie: 
Miej  poczucie  swojej  wartości.  Nie  chodzi  o   pychę, próżność, zarozumiałość. Ale również nie o fałszywą pokorę, kompleks niższości, poczucie krzywdy, małości, niedowartościowania. Miej poczucie swojej niepowtarzalnej wartości. Tak jak miał Syn Boży - urodzony w stajni.

Poezja: 
Pomódlmy się w noc betlejemską, 
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania,
        ks. Jan Twardowski, Pomódlmy się w noc betlejemską 

strona: ...[15]  [16]  [17]  [18]  [19]  ...