Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 21
CZWARTEK
    (21 GRUDNIA)


Pieśń nad Pieśniami:                                                       Pnp 2
     Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! Biegnie  przez góry, skacze po pagórkach,

Ewangelia:                                                                       Łk 1
     Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Elżbieta wydała okrzyk i powiedziała: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest
owoc Twojego łona".

Rozważanie: 
     Pomóż, byśmy nadsłuchiwali.
     Pomóż, byśmy wypatrywali.
     Pomóż, byśmy wyczekiwali.
     Pomóż, byśmy tęsknili.
     Bo tylko wtedy usłyszymy, zobaczymy.
     Bo tylko wtedy otrzymamy.
     Bo tylko wtedy Ciebie spotkamy.

Poezja:
Zawiane drogi
poznasz przecież
czerwonym pyskiem
węsząc ślad
wiatr ci rozdmucha
iskry oczu
mróz szorstką łapą
grzbiet pogładzi
w tę noc po ludzku
będziesz wył
do zamarzniętej
w rzece gwiazdy 
                    Wiesław Kolarz: Noc wigilijnastrona: ...[19]  [20]  [21]  [22]  [23]  ...