Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 27
BOŻE NARODZENIE -
25 GRUDNIA

Izajasz:                                                                                             Iz 62
Oto twój Zbawca przychodzi. oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będę "ludem świętym", "odkupionymi przez Pana".

Paweł:                                                                                               Tt 3
Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi.

Ewangelia:                                                                                         Łk 2
Gdy aniołowie odeszli od nich, pasterze mówili nawzajem do siebie: "Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił". Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.

Rozważanie:
Uchroń miłość, której doznasz w tę noc. Osłoń, uratuj. Bo ci zadepczą ją, zagadają, zaśmieją, zawyśmieją, zawykpią. Uratuj przed zgiełkiem, przed hałasem, przed ludźmi, przed sobą. Bo sam ją zagadasz. Boś ty wciąż taki roztargniony, rozwrzeszczany, rozlatany, rozzałatwiany.

Poezja:
Spójrzcie, jak pierzchają cienie!
Płynie Boże Narodzenie!

W purpurze, w złocie, w lazurze
Anioł dmie w trąbę na chmurze.

Radość, radość niedaleko,
radość, co pychę uśmierca...
                                                      K.I. Galczyński, ***   

 

strona: ...[25]  [26]  [27]  [28]  [29]  ...