Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 31
PIĄTEK  -  29 GRUDNIA


Jan:                                                                                                    1 J 2
Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

Ewangelia:                                                                                         Łk 2
Symeon rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą".

Rozważanie:
Religia bez miłości nie jest religią. To jest ideologia. Bóg, któremu się odbierze najważniejszą doskonałość, jaką jest miłość, nie jest Bogiem, ale tylko bożkiem.


 

strona: ...[29]  [30]  [31]  [32]  [33]  ...