Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 41

 

PONIEDZIAŁEK 

Paweł:                                                                               Hbr 1
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Samuel:                                                                             1 Sm 1
Corocznie człowiek ten (Elkana) udawał się z miasta swego, aby oddać pokłon i złożyć ofiarę Panu Zastępów w Szilo.

Ewangelia:                                                                         Mk 1
Jezus ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Jezus rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi".

Rozważanie:
Daj nam wielkość apostołów, żebyśmy tak jak oni pozostawili swoją barkę na brzegu i razem z Jezusem "zaczęli dziś łów".

Poezja:
Bądź pozdrowiony, co bez wytchnienia
Posuwasz duszy żagiel rozpięty.
By ją ocalić z otchłani cienia,
Żródło mej siły, bodźcu sumienia,
O Duchu Święty!
                                                
F. Olejniczak, ***

 

strona: ...[39]  [40]  [41]  [42]  [43]  ...