Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 44CZWARTEK

Paweł:                                                                             Hbr 3
Bracia: postępujcie, jak mówi Duch Święty: "Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych".

Samuel:                                                                           1 Sm 4
Izraelici zostali pokonani przez Filistynów. Starsi Izraela stawiali sobie pytanie: "Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów?"

Ewangelia:                                                                      Mk 1
Trędowaty przyszedł do Jezusa i prosił Go: "Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić". Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go.

Rozważanie:
Ewangelii nie należy traktować jako życiorysu Jezusa ani jako spisu Jego cudów czy ważnych wydarzeń życiowych. To jest wyjaśnienie Pisma Świętego Starego Testamentu dokonane przez rabina imieniem Jezus.


 

strona: ...[42]  [43]  [44]  [45]  [46]  ...