Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 48
PONIEDZIAŁEK

Paweł:                                                                         Hbr 5
Ten, który powiedział do Niego: "Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził".

Samuel:                                                                       1 Sm 15
Saul powiedział Samuelowi: "Posłuchałem głosu Pana, szedłem drogą, którą mnie posłał Pan".

Ewangelia:                                                                   Mk 2
"Nikt młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. I wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków".

Rozważanie:
Inteligencja jest podejrzana. Bo jeszcze jeden krok i rodzi się cwaniaczek. Sprytniuni taki. Który wie, jak się zachować. I tu kiwnąć głową, i tam przyklasnąć, uśmiechnąć się w odpowiednim miejscu, znaleźć okrągłe zdanie, które może znaczy i to, i tamto, i śmo, i owo - co kto będzie chciał, tam sobie w nim znajdzie. Gładziutki taki - bo mu się opłaca, przytuli się do każdego, kto jest ważny, uśmiechnie się do takich, którzy mogą się przydać. Bez godności. Inteligencja jest podejrzana.

Poezja:
Kościół to drzewo zielone i żywe
daj mu być drzewem nie patrz na to krzywo
gdy się w nim gnieżdżą ptaki różnych skrzydeł
bądź aż tak wolny aby przyjąć wolność
także od tego co krzyża nie kreśli
jeśli o wolność walczył dnia każdego
i przez to cały w Bogu jest 
                         choć nie wie tego
                                   
J. Narbutt, Kościół wolnych

 

strona: ...[46]  [47]  [48]  [49]  [50]  ...