Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 49


WTOREK

Paweł:                                                                                Hbr 6
Bracia, pragniemy, aby każdy z was pokazywał gorliwość w doskonaleniu nadziei, abyście nie stali się ospałymi.

Samuel:                                                                              1 Sm 16
Pan rzekł: "Namaść go". Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia Duch Pański opanował Dawida.

Ewangelia:                                                                          Mk 1
"To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu".

Rozważanie:
Każdy naród musi wypracować sobie swoją arystokrację, życzmy sobie, aby naszą arystokracją byli ludzie uczeni, intelektualiści, wielcy profesorowie wyższych uczelni. A nawet ludzie prości, ale wielkiego umysłu i wielkiego serca.

 

strona: ...[47]  [48]  [49]  [50]  [51]  ...