Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 61


 

4. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Powtórzonego Prawa:                                                 Pwt 18
Mojżesz tak przemówił do ludu: "Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka sposród braci twoich, podobnego do mnie".

Paweł:                                                                                         1 Kor 7
Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień.

Ewangelia:                                                                                  Mk 1
Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką.

Rozważanie:
Ale najprostszą drogą do tego, żeby Żydzi uwierzyli Jezusowi, że Bóg jest Miłością, jest nasza miłość: trzeba nam kochać. Trzeba, abyśmy my, chrześcijanie, byli kochający.

Poezja:
O Boże! O Jezu!
To, że Ty jesteś, jest we mnie
czymś pewniejszym niż to, że ja jestem.
W Twoją obecność we wszechświecie
wierzę mocniej niż w to,
że chodzę po tej ziemi.
Ale wspomóż moją wiarę!
O Jezu!
Nie z człowieka jest moja wiara w Ciebie.
I nie z człowieka jest wytrwanie w niej do końca.
Wspomagaj moją wiarę!
                                                         J. Zieja, Modlitwa o wiarę

 

strona: ...[59]  [60]  [61]  [62]  [63]  ...