Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 57
ŚRODA

Paweł:                                                                                          Hbr 10
Duch Święty powiedział: "Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je".

Samuel:                                                                                        2 Sm 7
Pan skierował do Natana następujące słowa: "Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: >Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości<".

Ewangelia:                                                                                   Mk 4
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Uczył ich wiele w przypowieściach. "Oto siewca wyszedł siać".

Rozważanie:
Nowa ewangelizacja to jest odkrycie rónież swojej godności. To możesz sformułować w tej sposób: Ja nie jestem szczeniakiem, którego ktoś prowadzi za kołnierz. Tylko jestem człowiekiem, który ma swoją godność, który ma swój rozum, chce zrozumieć, być przekonanym i żyć w wolności.


 

strona: ...[55]  [56]  [57]  [58]  [59]  ...