Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 80

 

CZWARTEK PO POPIELCU


Księga Powtórzonego Prawa:                                       Pwt 30
Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami.
Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie.

Ewangelia:                                                                      Łk 9
"Cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci?"

Rozważanie:
Naród potrzebuje wielkich proroków, wieszczów, pieśniarzy. Naród potrzebuje wielkich artystów, poetów. A społeczeństwo potrzebuje silnej władzy, którą samo wybierze.

Poezja:
może przywołam jasny promień
aby otworzył twarde czoło - 
                                                     Z. Herbert, Usta proszą

 
 

strona: ...[78]  [79]  [80]  [81]  [82]  ...