Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 81

 

PIĄTEK PO POPIELCU


Izajasz:                                                                            Iz 58
W dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Pościcie wśród waśni i sporów, wśród bicia niegodziwą pięścią.

Ewangelia:                                                                       Mt 9
"Przyjdzie czas, kiedy zabiorą oblubieńca, a wtedy będą pościć".

Rozważanie:
Żyjemy w stadzie. Wciąż tłumią się wokół nas ludzie, wciąż rozrywają nas sprawami świata, kraju, środowiska, swoimi osobistymi. Bez końca chcą, żebyś przeżywał ich sprawy - sprawy polityków, ekonomistów, społeczników, krewnych, bliskich, znajomych. Bez przerwy chcą, byś ich słuchał.
A przecież trzeba, żebyś wreszcie usłyszał siebie.

Poezja:
którego nie znam i nie umiem
którego przeto trudno kochać 
                                        
 Z. Herbert, Usta proszą

 
 

strona: ...[79]  [80]  [81]  [82]  [83]  ...