Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 86

 

ŚRODA


Jonasz:                                                                             Jon 3
Idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie.

Ewangelia:                                                                       Łk 11
"Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je: ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz".

Rozważanie:
Zaufanie jest formą miłości w państwie. Społeczeństwo tworzy się przez powiązania instytucjonalne i pozainstytucjonalne. Przez szpitale, pocztę, sieć dróg, koleje, szkolnictwo, spółdzielnie, cechy, kluby, stowarzyszenia, zrzeszenia, towarzystwa. Ale aby mogło funkcjonować sprawnie i bezpiecznie, społeczeństwo tworzy państwo, z rządem na czele. Rządy się zmieniają, tak jak zmieniają się posłowie i senatorowie, ale państwo powinno trwać. Powinno być elementem stałym, pewnym, ze swoimi formami organizacyjnymi, których podstawą jest konstytucja.

Poezja:
Daj mi szansę wyświadczenia bezinteresownej
przysługi potrzebującemu. 
                              
  J. Szperkowicz, O dzień godnego życia

 
 

strona: ...[84]  [85]  [86]  [87]  [88]  ...