Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 89

 

SOBOTA


Księga Powtórzonego Prawa:                                         Pwt 26
Pan będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami i słuchał Jego głosu.

Ewangelia:                                                                        Mt 5
"Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Tak będziecie synami Ojca waszego, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych".

Rozważanie:
Jeżeli matka i ojciec nie mają zaufania do swoich dzieci, a dzieci do swoich rodziców; jeżeli pacjent nie ma zaufania do lekarza, a lekarz do pacjenta; jeżeli przełożony nie ma zaufania do swoich współpracowników, a oni do swojego przełożonego - to życie jest piekłem.

Poezja:
Użycz mi mądrości, abym dobrą radą wsparł
załamanych, a życzliwym słowem podtrzymał
na duchu wątpiących. 
                           
  J. Szperkowicz, O dzień godnego życia

 
 

strona: ...[87]  [88]  [89]  [90]  [91]  ...