Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 95

 

PIĄTEK


Księga Rodzaju: Rdz 37
Wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra. A ci zabrali go z sobą do Egiptu.

Ewangelia: Mt 21
"Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce".

Rozważanie:
W życiu jest tak, że raz jesteśmy władcami, a raz podwładnymi. W niektórych sprawach jesteśmy władcami, w niektórych podwładnymi. I trzeba się tych umiejętności uczyć - być władcą i być podwładnym. Bo każda z nich powinna być formą naszej miłości do ludzi.

 

strona: ...[93]  [94]  [95]  [96]  [97]  ...