Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 99WTOREK


Daniel:                                                                                                                           Dn 3 
Ci, co pokładają ufność w Tobie, nie zaznają wstydu.

Ewangelia:                                                                                                                   Mt 18
Piotr zapytał: "Ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy".

Rozważanie:
Trzeba wszystko zrobić, aby praca zawodowa była twoją życiową radością. Byś tęsknił za swoim zakładem pracy, byś myślał o nim jak o przedłużonym swoim domu. Byś patrzył na wszystkich pracujących w firmie jak na rodzinę. Byś przełożonych traktował jak starszych kolegów, a podwładnych jak młodszych kolegów.

Poezja:
Oto Człowiek, co z miłości
ofiarował życie światu. 
                            
  M. Skwarnicki, Ecce Homo

 

strona: ...[97]  [98]  [99]  [100]  [101]  ...