Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 104


 
4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Księga Kronik:                                                                2 Krn 36
Pan bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków.

Paweł:                                                                             Ef 2
Jesteśmy bowiem Jego dziełem.

Ewangelia:                                                                      J 3
"A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło".

Rozważanie:
Chcemy Cię wielbić życiem swoim. Gdy żona - to najukochańsza. Gdy mąż - to najwierniejszy. Gdy matka - to najdroższa. Gdy ojciec - to najmądrzejszy. Gdy dziecko - to najmilsze. Gdy babcia - to najczulsza. Gdy dziadek - to najpoważniejszy. Gdy nauczyciel - to najcierpliwszy. Gdy nauczycielka - to najwyrozumialsza.

Poezja:
Rozgrzesz, Boże
        ze słów rozpędzonych
        z cegieł faryzejskich
        brzęku srebrników
        pocałunków 
        Judaszowych spojrzeń
        z myśli oślepłych
        z czynów szalonych
        - rozgrzesz Boże
                          D. Sosnowska, Rozmowa z Nikodemem

 

strona: ...[102]  [103]  [104]  [105]  [106]  ...