Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 109

 

PIĄTEK


Księga Mądrości:                                                                Mdr 2
Bezbożni mówili sobie: "Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów".

Ewangelia:                                                                          J 7
"Nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał".

Rozważanie:
Trzeba widzieć Dziesięcioro Bożych Przykazań w świetle podstawowego przykazania: "Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego". A więc trzeba traktować Dziesięcioro Bożych Przykazań nie prawniczo ale egzystencjalnie, religijnie, a nawet mistycznie.


 

strona: ...[107]  [108]  [109]  [110]  [111]  ...