Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 120WIELKI WTOREK


Izajasz:                                                                       Iz 49
To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi.

Ewangelia:                                                                  J 13
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi".

Rozważanie:
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ażeby mówić: Jezus ofiarował się za nas Bogu. I wtedy myślimy o Jezusie wiszącym na krzyżu. Tak naprawdę, ofiara Jezusa to całe Jego życie. On złożył Bogu w ofierze całe swoje życie. Z miłości dla nas. Aby nam przekazać prawdę o Bogu-Miłości.

Poezja:
posępne - lecz pełne miłości
posępne
a pełne
świateł
                                       
J. Radzymińska, Krzyż


 

strona: ...[118]  [119]  [120]  [121]  [122]  ...