Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 130CZWARTEK


Dzieje Apostolskie:                                                                Dz 3
Piotr przemówił do ludu: Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych. Działaliście w nieświadomości. Tak samo jak przełożeni wasi. Pokutujcie więc i nawróćcie się.

Ewangelia:                                                                              Łk 24
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam!" Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha.

Rozważanie:
Dlaczego "zatrwożonym i wylękłym"? Aż sam Jezus zwraca się do nich z zapytaniem: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w sercach waszych?" Przecież powinni wybuchnąć radością. Taką aż pod samo niebo. Czego się przelękli? Miłości Tego, kogo zdradzili?

Poezja:
Bo trudno ziemskim inkaustem
sprawy opisać przepastne:
wiatr i złoto -

Chyba tylko oczy zadrzeć,
zasłuchać się i zapatrzeć
w szum odlotu. 
                                
K.I. Gałczyński, Pieśń Paschalna


 

strona: ...[128]  [129]  [130]  [131]  [132]  ...