Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 136ŚRODA


Dzieje Apostolskie:                                                              Dz 5
"Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!"
 

Ewangelia:                                                                            J 3
"A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki".

Rozważanie:
Tajemnica rodziny, małżeństwa, rodu. Tajemnica macierzyństwa, ojcostwa, dzieciństwa. To nie jest tylko tajemnica w sensie intelektualnym. To jest również Boże misterium - które się rozgrywa, które trwa, które powinno być czymś wspaniałym. I biada nam, gdy stanie się czymś tragicznym.

Poezja: 
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich, ale miała dla nich słowa pociechy i przebaczenia.
                                                     S. Faustyna Kowalska, Modlitwa o łaskę miłosierdzia


 

strona: ...[134]  [135]  [136]  [137]  [138]  ...