Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 146SOBOTA


Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 9
Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.

Ewangelia:                                                                           J 6  
Jezus powiedział: "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem". Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?"

Rozważanie:
Oni dobrze zrozumieli, co Jezus im powiedział. Oni wiedzieli, że "ciało" oznacza Jego osobowość, Jego przekonania. Krew - Jego determinację, aż do męczeństwa, by głosić prawdę o Bogu-Miłości. I dlatego uciekli.


 

strona: ...[144]  [145]  [146]  [147]  [148]  ...