Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 173PIĄTEK


Dzieje Apostolskie:                                                                 Dz 25
Festus przedstawił sprawę: "Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje".

Ewangelia:                                                                               J 21
Jezus powiedział mu po raz trzeci: "Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie?" Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: "Czy kochasz mnie" i rzekł do Niego: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham". Rzekł do niego Jezus: "Paś owce moje".

Rozważanie:
Co to znaczy "opoka"? Jak funkcjonuje opoka? Co powoduje, że opoka jest opoką? Na to pytanie daje odpowiedź scena po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Genezaret: "Piotrze, czy miłujesz mnie więcej niż ci?" Piotr dlatego był opoką, bo więcej miłował.
I to, co rośnie na tej opoce - czyli Kościół - polega na miłości. Jeżeliby nie było w nim miłości, to nie byłby Kościół. To byłaby świetna organizacja, instytucja czy urząd, ale nie Kościół Chrystusowy.


 

strona: ...[171]  [172]  [173]  [174]  [175]  ...