Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 180ŚRODA


SYRACYDES:                                                                       SYR
Mądrość wywyższa swych synów. Kto ją miłuje, miłuje życie.

JAKUB:                                                                                 Jk 4
Powinniście mówić: "Jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo".

EWANGELIA:                                                                         Mk 9
"Kto bowiem nie jest przeciwko nam, jest z nami".

ROZWAŻANIE:
Fundamentalizm nie jest specjalnością niektórych muzułmanów. Grozi każdej relilgii, każdemu człowiekowi. Jedną z cech charakterystycznych jest nacjonalizm, fanatyzm, szowiniozm, egoizm społeczny, narodowy, religijny. To, co między innymi faryzeusze głosili - że tylko Żydzi będą zbawieni, a wszyscy inni pójdą do piekła. Ale to grozi każdej religii. Nam też. My też potrafimy być fundamentalistami.

POEZJA:
Idę ku Twoim dłoniom,
tak jak brat mój Franciszek.
Pokochaliśmy Ciebie
jak strumień kocha ciszę.
          M. Skwarnicki, Hymn o milościstrona: ...[178]  [179]  [180]  [181]  [182]  ...