Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 183SOBOTA


Tobiasz:                                                                                              Tb 12

Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna znaczy więcej aniżeli złoto i skarby; jałmużna bowiem od śmierci uwalnia. Ci bowiem, co dopuszczają się grzechu i nieprawości, są sami dla siebie wrogami.

Paweł:                                                                                                  2 Tm 4
Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Ewangelia:                                                                                           Mk 12
„Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie”.

Rozważanie:
Jesteśmy złączeni z Bogiem. Każdą dobrą myślą, dobrym czynem, mądrością, bezinteresownością, każdym naszym zachwytem, odwagą, każdą naszą chwilą wielkości, twórczości łączymy się z Nim, identyfikujemy się z Nim, należymy do Niego. Wchodzimy w Niego, tak jak On wchodzi w nas.

 
 

strona: ...[181]  [182]  [183]  [184]  [185]  ...