Biblioteka
MODLITWA NA KAŻDY DZIEŃ * ROK LITURGICZNY B (2017/2018)
strona 186

 

WTOREK


Syracydes:                                                                          Syr 35 
Oddalenie się od zła jest upodobaniem Pana, a unikanie niesprawiedliwości jest Jego przebłaganiem.  

Piotr:                                                                                   1 P 1
W całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.

Ewangelia:                                                                          Mk 10
"Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól".

Rozważanie:
Chociaż nie wstępujemy do żadnego zakonu, nie sprzedajemy wszystkiego, nie rozdajemy ubogim, chociaz mamy żony, domy, dzieci, męża i rodzinę, pracę zawodową, jakiś zapas pieniędzy, to przecież mamy żyć w ubóstwie.
Musimy odciążyć się, uwolnić od zbytniej troski o sprawy materialne. Bo musimy być wolni. I skupić się na istocie życia: kochać.

Poezja:
rozklekotany wagonik snu stęka
wspinając się na stromą górę w przeszłość
ciało staje się tylko ciałem
niczym więcej 
           
   A. Kamieńska, Nie porzucaj nas w porze starości

 

strona: ...[184]  [185]  [186]  [187]  [188]  ...